Pályázatok

Zöld Óvoda Pályázat

Intézményünk 2023-ban 3. alkalommal nyerte el a „Zöld Óvoda „címet. Kiemelt feladatunk a környezettudatos szemlélet, környezettudatos magatartás megalapozása, a helyes és egészségeséletvitel, a környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése. Mind ez a szülők bevonásával történik. Tevékenységeink változatosak, programjainkat a zöld jeles napok köré építjük. Az
ismeretnyújtás közvetlen megfigyeléseken, tapasztalatszerzéseken, élményszerzéseken, kirándulásokon keresztül történik.

Erasmus + pályázat:

2019-2022 időszakban koordinátor országként valósítottuk meg az Erasmus + pályázat keretében nemzetközi pedagógiai projektünket, melynek címe: Érzelmek megélése, kifejezése 3-7 éves korban. Partnerországokkal Spanyolország, Románia – közösen dolgoztuk ki programunkat, jó gyakorlatunkat. Azt tapasztaljuk, hogy az érzelmek kimutatása, megélése háttérbe szorul a mai elgépiesedett, digitalizált világunkban. Ezért tartjuk fontosnak, hogy gyermekeink kiegyensúlyozottak legyenek, akik érzelmi biztonságban játszanak, tevékenykedhetnek, ismerhetik meg önmagukat és környezetüket, mely pozitívan befolyásolja a nevelésük hatékonyságát, személyiségük fejlesztését. Az érzelmi intelligencia nehezen megfogható, de nagymértékben meghatározza a gyermekek viselkedését, befolyásolja társas helyzetekben való reakcióikat, konfliktusmegoldó képeségüket. A program során támogattuk a gyerekeket abban, hogy érzelmeiket megtanulják felismerni, megkülönböztetni és megfogalmazni. Azokat a tulajdonságokat erősítettük, amelyek a kreatív identitásukat stabilizálják: élmények különféle tevékenységekben az óvodán belül barátokkal és a családdal. Külföldi partnereinkkel együttműködve közös megoldási pontokat, módszereket keresve végeztük pedagógiai munkánkat. A pályázat lehetőséget adott arra, hogy megismerjük más országok nevelési tapasztalatait, módszereit. Közös gondolkodásra, egymás pedagógiai tapasztalatainak bemutatására mobilitásokat szerveztünk óvodánkban és Spanyolországban. A disszemináció érdekében a legsikeresebb, leginkább kedvelt játékokból közösen Játékgűjteményt állítottunk össze, tettünk elérhetővé az Erasmus platformon.